terminus

Bescherming van persoonlijke gegevens bij light11


Bescherming van persoonlijke gegevens als PDF downloaden
Adobe Reader gratis downloaden
 
De bescherming van persoonsgegevens in een kwestie van vertrouwen, en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De gegevensverwerking van light11.de GmbH, vertegenwoordigd door Thomas Unger (hierna ook "wij" of "ons") als verwerkingsverantwoordelijke persoon in de zin van artikel 4, lid 7 van de AVG, is uiteraard gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

Uw gegevens
Dit privacybeleid informeert bezoekers en klanten die contracten afsluiten op onze website over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens tijdens bezoeken, registratie en het sluiten van contracten, alsmede over het recht op bezwaar, het recht op intrekking en andere rechten waar u als betrokkene bij het verzamelen en gebruiken van gegevens aanspraak op kunt maken.
 
1. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?1.1 Wat zijn persoonsgegevens?
1.2 Gebruik van persoonsgegevens voor de afwikkeling van contracten1.3 Gegevensopslag, klantenaccount1.4 Contact opnemen1.5 Gebruik van persoonsgegevens voor reclame en marketing1.6 Intrekking van toestemming en recht op bezwaar tegen reclame1.7 Wissing en blokkering1.8 Berichten op onze pagina's1.9 Kopersbescherming van Trusted Shops    
 

1. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Identificeerbaarheid vereist niet noodzakelijk een naam. Indirecte identificeerbaarheid volstaat ook, bijvoorbeeld door toewijzing aan een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of aan een of meer bijzondere kenmerken. Het gaat dus om uw identiteit. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, maar ook uw telefoonnummer, uw adres en andere gegevens die u ons verstrekt.

Veel rechtsgrondslagen voor onze gegevensverwerking zijn te vinden in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). De tekst daarvan en de bijbehorende consideransen vindt u bijvoorbeeld hier. In de volgende informatie verwijzen wij naar de desbetreffende voorschriften als de respectievelijke rechtsgrondslag van onze verwerking.
 
 

1.2 Gebruik van persoonsgegevens voor de afwikkeling van contracten

Als u bij ons navraag doet of een contract met ons sluit, hebben wij bepaalde gegevens nodig en verwerken wij deze informatie, zoals de gegevens van de voorgenomen of gedane bestelling, uw adres, e-mailadres en betalingsverwerkingsgegevens voor de precontractuele controle, contractverwerking en eventuele verdere waarborg- of garantieverwerking (zie als rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1 onder b) van de AVG). In het kader van de bestellings- en betalingsverwerking ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (bijv. logistieke bedrijven, betaalintermediairs) de respectievelijke noodzakelijke gegevens over uw persoon of order. We voeren ook kredietcontroles uit (zie IV. Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole). Zonder nauwkeurige informatie kunnen wij geen bestellingen accepteren of bepaalde betalingsmogelijkheden aanbieden. Daarnaast verplicht het handels- en belastingrecht ons om gegevens van afgeronde transacties te archiveren voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. De rechtsgrondslag voor het overeenkomstige gebruik van gegevens is artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.
 
 

1.3 Gegevensopslag, klantenaccount

Uw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen. U kunt zich bij ons aanmelden (e-mailadres en wachtwoord). Na aanmelding krijgt u toegang tot de bij ons opgeslagen gegevens over uw persoon en over uw bestellingen.

Wanneer u uw toegang weer wilt opheffen, neemt u dan contact op via één van de aan het einde vermelde contactmogelijkheden.

Houd er rekening mee dat uw gegevens ook in geval van afsluiting opgeslagen en gebruikt blijven worden voor de aangegeven doeleinden (zoals orderverwerking, maar ook voor promotionele informatie). (Voor uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zie I., lid 6.)

Social Login

Wij bieden u de mogelijkheid om u te registreren en in te loggen op het light11.nl klantenaccount met een bestaand profiel van de onderstaande sociale netwerken. Een extra registratie is dus niet nodig.

Om u te registreren, wordt u doorgestuurd naar de overeenkomstige pagina van het sociale netwerk, waar u zich met uw gebruiksgegevens kunt registreren. Dit zal uw profiel linken van het sociale netwerk en van onze service. Een link autoriseert niets anders dan het authenticatieproces.

De link geeft ons uw e-mailadres dat u gebruikt heeft om u aan te melden bij het sociale netwerk.

Wij hebben geen invloed op het doel van de gegevensverzameling, de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door de desbetreffende aanbieder. Voor meer informatie kunt u hier de privacyverklaringen van het betreffende sociale netwerk lezen:

Facebook Inc. ("Facebook"), 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; Facebook Gegevensbeleid

Google Ireland Limited ("Google"), een maatschappij die is opgericht en wordt geëxploiteerd naar het recht van Ierland (registratienummer: 368047) met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google Gegevensbeschermingsbeleid
   
 

1.4 Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt via onze contactmogelijkheden (bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier), dan slaan wij uw naam en contactgegevens op, evenals uw verzoek. De gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en met u te communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u per e-mail te antwoorden (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a) en b) van de AVG). Hebt u vragen over specifieke bestellingen of wilt u dat wij persoonlijk iets voor u doen, dan hebben wij uw echte naam nodig. Bij andere vragen kunt u ook een pseudoniem gebruiken. Als uw aanvraag definitief afgehandeld is en er geen andere opslagverplichtingen meer zijn, dan worden de gegevens weer verwijderd.
   
 

1.5 Gebruik van persoonsgegevens voor reclame en marketing

Onze doelstelling is om klantrelaties met u te onderhouden, nieuwe klanten te winnen, oude klanten te reactiveren en onze klanten van informatie en aanbiedingen te voorzien. Om deze legitieme belangen te waarborgen, verwerken wij uw gegevens (ook met behulp van dienstverleners) om u op basis van artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen van ons te sturen en om onze informatie en aanbiedingen te verbeteren.

In de volgende gevallen gebruiken wij uw gegevens op basis van de hierboven genoemde rechtsgrondslag zonderu apart om uw toestemming te vragen.    
 

Reclame per post

Wij gebruiken uw voor- en achternaam, uw postadres en - als wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortedatum en uw functie-, branche- of bedrijfsnaam om u aanbiedingen en informatie over ons bedrijf en onze diensten en producten per post toe te sturen als wij denken dat deze informatie voor u interessant is.

In de volgende gevallen gebruiken wij u gegevens alleen nadat wij buiten deze verklaring om uw toestemming hebben gevraagd. Artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG vormt voor ons bedrijf de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming hebben verkregen voor een specifiek verwerkingsdoel. (Als u deze informatie accepteert, dan betekent dat nog niet dat u instemt met het desbetreffende gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden!)    
 

Reclame per e-mail met afzonderlijke toestemming

Als u zich afzonderlijk hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan worden uw e-mailadres en eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig hebt verstrekt bij de aanmelding (bijv. uw naam voor de aanhef) voor eigen reclamedoeleinden en evt. voor aanbiedingen van reclamepartners in de nieuwsbrief gebruikt.

We voeren een statistische evaluatie uit om te kijken wanneer een dergelijke e-mail wordt bekeken en evt. welke informatie er wordt aangeboden en met welke intensiteit deze interessant is (bijvoorbeeld bij het openen van een link). De evaluatie wordt uitgevoerd om de verzendingstijden te verbeteren en de inhoud van onze aanbiedingen en reclame-informatie te optimaliseren.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan service@light11.nl of via een link in de nieuwsbrief.    
 

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops

Als u ons hiertoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, dan sturen wij uw e-mailadres om u eraan te herinneren uw bestelling te beoordelen naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail herinnert aan de mogelijkheid om een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactgegevens of rechtstreeks naar Trusted Shops.    
 

Gebruik van uw gegevens bij een bezoek aan onze pagina's

Als we gegevens verzamelen of hebben verzameld met behulp van webanalysetools en webreclametools gebruiken, dan informeren wij u hier gedetailleerd over onder 2. Gegevensverzameling bij bezoek aan onze pagina's. Daar leest u ook hoe u gebruik kunt maken van uw recht op bezwaar en welke technische mogelijkheden er voor u zijn om het verzamelen van gegevens tegen te gaan.
   
 

1.6 Intrekking van toestemming en recht op bezwaar tegen reclame

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden (zie lid 5) - ook als dit gebruik zonder uw toestemming wettelijk is toegestaan - door ons hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming in te trekken. Zowel door bezwaar als door intrekking van toestemming wordt het toekomstige gebruik gestaakt. Elk gebruik voorafgaand aan de uitoefening van uw rechten blijft onaangetast. Voor een bezwaar of intrekking van toestemming brengen wij uiteraard geen afzonderlijke kosten in rekening. (Vooral als u ons per e-mail op de hoogte stelt, maakt u geen verdere kosten, behalve de transmissiekosten volgens de basistarieven van uw provider). Richt uw bezwaar of intrekking aan de aan het einde van dit document genoemde contactmogelijkheden. In onze reclame per e-mail en in de nieuwsbrief staat altijd een vermelding met een adres of een link om u eenvoudig uit te schrijven voor het ontvangen van deze informatie. Houd er rekening mee dat u in individuele gevallen ondanks bezwaar of intrekking van toestemming nog steeds reclame kunt ontvangen. Niet in alle gevallen kan geplande reclame met een gerechtvaardigde inspanning vóór de volgende verzending of een vergelijkbare andere maatregel worden geannuleerd.

Uw mogelijkheden om bezwaar te maken kunnen ook betrekking hebben op profilering en het gebruik van gegevens die verzameld zijn in het kader van gegevensverzameling wanneer u onze websites bezoekt voor direct marketingdoeleinden. We lichten de technische mogelijkheden gedetailleerd toe om uw recht op bezwaar uit te oefenen en om het verzamelen van gegevens te voorkomen in de informatie over de gebruikte webtools onder 2, lid 3. Details voor webanalyse en reclame. Als u gebruik maakt van uw recht op bezwaar, dan verwerken wij de verzamelde gegevens niet langer voor deze doeleinden.
Meer informatie over uw rechten kunt u vinden onder 5. Welke rechten heb ik?
   
 

1.7 Wissing en blokkering

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de opgegeven doeleinden zijn bereikt of zolang wij een legitiem belang hebben bij het opslaan ervan.

De gegevens worden dan gewist, tenzij met u anders is overeengekomen of er wettelijke archiveringsverplichtingen bestaan (bijv. op grond van handels- of belastingrecht). In geval van een wettelijke archiveringsverplichtingen worden de gegevens voor andere toegang geblokkeerd. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen worden deze documenten in het kader van regelmatige acties verwijderd en vernietigd in overeenstemming met de verordeningen inzake gegevensbescherming.

Als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens, zullen wij uw gegevens voor onbepaalde tijd opslaan en gebruiken totdat u uw toestemming intrekt of totdat het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven niet meer van toepassing is. Daarna worden de toestemmings- en verwerkingsgegevens gearchiveerd tot de verjaringstermijn (meestal drie jaar) voor rechtsverdedigingsdoeleinden (rechtsgrondslag artikel 17, lid 3, onder e) van de AVG).

Als u niet langer reclame van ons wenst te ontvangen, dan gebruiken wij uw naam, adres en evt. uw e-mailadres voor blokkeringsdoeleinden in betreffende lijsten waarmee wij onze reclamemaatregelen synchroniseren, zodat u geen reclame meer ontvangt. Wissing in deze zin betekent dat uw gegevens in de eerste plaats worden geblokkeerd voor reclame- en marketingactiviteiten in onze systemen (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG). Indien nodig worden de gegevens ook in de toekomst voor andere doeleinden dan reclamedoeleinden verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van het contract en evt. de garantie, alsmede in het kader van handels- en belastingrecht (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b) en c) van de AVG).
   
 

1.8 Berichten op onze pagina's

Wij bieden onze gebruikers de mogelijkheid om individuele berichten over onze diensten en inhoud of over berichten van andere gebruikers achter te laten. Gebruikers kunnen deze beoordelingen vervolgens als "nuttig" (ja/nee) beoordelen. Als deze functie wordt gebruikt, dan slaan we de gegevens op het moment van invoer op en publiceren we deze samen met de geselecteerde gebruikersnaam en evt. een gespecificeerde locatie en het bericht, evenals de datum van invoer. Daarnaast kan weergegeven worden hoeveel beoordelaars de beoordeling nuttig vonden (bijvoorbeeld: "37 van de 43 klanten vonden de volgende beoordeling nuttig").

We verzamelen ook het IP-adres om conclusies te kunnen trekken bij storing in onze systemen of bij inbreuk op de rechten van derden op de persoon die het bericht plaatst. Deze gegevens worden doorgegeven aan de autoriteiten of, indien de wet dit vereist, door een rechterlijk bevel aan personen wier rechten mogelijk zijn geschonden.

U accepteert het betreffende gebruik van gegevens door bij het invoeren in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden.
   
 

1.9 Kopersbescherming van Trusted Shops

Integratie van de Trustbadge van Trusted Shops

De Trustbadge van Trusted Shops is geïntegreerd op deze website om ons Trusted Shops-keurmerk en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten na een bestelling aan te bieden aan kopers. Dit is in het belang van de bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, hetgeen in de context van een belangenafweging de overhand heeft. De Trustbadge en de bijbehorende diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, het overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het bezoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven. Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken nadat u een bestelling hebt gedaan of als u zich al voor het gebruik hebt geregistreerd. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.    
 

Kopersbescherming van Trusted Shops

Als u gebruik maakt van de kopersbescherming van Trusted Shops, dan gebruikt u een service van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.
Trusted Shops informeert u over de manier waarop zij gegevens verzamelen en gebruiken op https://www.trustedshops.de/impressum/ (zie aldaar de "Verklaring inzake gegevensbescherming" en "Registratie voor Trusted Shops-lidmaatschap voor kopers" over de noodzakelijke gegevensverzameling).

Bij een registratie ontvangt Trusted Shops de volgende gegevens van ons: de naam van onze winkel waar u besteld hebt, de besteldatum, het bestelnummer, het klantnummer, het bestelbedrag, de valuta, evt. de verwachte leverdatum, de betaalmethode en uw e-mailadres.

Als u een beoordeling wilt indienen, dan gebruikt Trusted Shops de volgende gegevens, die wij aan Trusted Shops ter beschikking stellen, om uw status als koper te waarborgen en zo de beoordelingsautorisatie te beveiligen en het te beoordelen object voor productbeoordelingen te identificeren:

uw e-mailadres, het bestelnummer en voor productevaluaties de URL van het product en de afbeelding van het product, de productaanduiding, evenals andere productidentificatiecodes (SKU, GTIN en MPN) en de fabrikant.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.
   
 

2. Gegevensverzameling bij bezoek aan onze pagina's

2.1 Technische informatie en cookies

U kunt onze website bezoeken zonder informatie in te voeren over uw persoon. Als u onze website bezoekt, ook als dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief of een reclame-uiting gebeurt, worden in zgn. logbestanden echter wel bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Er worden uitsluitend persoonsgegevens zonder directe persoonlijke referentie geregistreerd, zelfs als het bezoek via nieuwsbrief- of reclamelinks op het internet plaatsvindt. Bijvoorbeeld:
 
 • de internetpagina van waaruit wij worden bezocht
 • de pagina die wordt opgeroepen resp. de naam van een opgevraagd bestand
 • type en versie van uw browser
 • tijdstip en datum van het bezoek
 • het besturingssysteem waarop de browser draait
 • de naam van uw internetprovider
 • het internetadres van bezoeker (IP-adres)
 • producten en inhoud waarin de bezoeker geïnteresseerd is en de specificatie van deze interesse, zoals duur, frequentie, interactie met formulieren, navigatie-elementen en links
Een conclusie over uw persoon is voor ons op basis van deze gegevens niet mogelijk en zal ook niet zonder uw afzonderlijke toestemming worden getrokken. Als wij op de hoogte komen van informatie waardoor wij theoretisch uw persoon kunnen achterhalen, zoals bij het IP-adres, dan moeten wij er door de benodigde reductie van informatie voor zorgen dat het moeilijker resp. onmogelijk wordt om uw identiteit te achterhalen.

Als wij inhoud van derden (bijv. ingebedde video's of andere informatie) op onze pagina's integreren, dan ontvangen zij alleen voor dit doel uw IP-adres, omdat de inhoud anders niet aan uw browser kan worden geleverd.    
 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies (koekjes) zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor de uitwisseling met ons systeem resp. de systemen van dienstverleners via uw browser. Het opslaan van cookies helpt ons de website op u afgestemd vorm te geven en vergemakkelijkt uw gebruik ervan, bijvoorbeeld doordat bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet steeds weer hoeft invoeren. Cookies bevatten hiervoor meestal identificatiegegevens. Daarmee kunnen gebruikers en/of browsers (software voor het weergeven van internetinhoud) worden geïdentificeerd, van andere gebruikers en browsers worden onderscheiden en tijdens bezoeken opnieuw worden herkend.

Veel cookies worden aan het einde van de browsersessie (End of Session) automatisch weer van uw harde schijf gewist (daarom heten ze sessiecookies). Er zijn echter ook cookies die voor lange termijn bij u worden opgeslagen. De vervaltijd is voor uw gemak ingesteld op een tijdstip in de toekomst. Bij een volgend bezoek wordt daardoor automatisch herkend dat u daarvoor al bij ons was en welke invoergegevens en instellingen uw voorkeur hebben. (zogenaamde langetermijncookies). Sommige van deze cookies worden gebruikt om specifiek op uw interesses toegespitste informatie op onze website of de websites van onze partners weer te geven.    
 

(Toestemmingsvrije cookies)

Cookies die functies verzorgen zonder welke u deze website niet zou kunnen gebruiken zoals bedoeld, worden alleen door ons gebruikt en hun inhoud wordt niet toegankelijk gemaakt voor derden. Wij maken op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG gebruik van dergelijke toestemmingsvrije cookies.    
 

(Andere cookies)

Bij dergelijke cookies, die volgens de wens van de wetgever niet zonder uw toestemming mogen worden geplaatst, wordt reeds bij een bezoek aan onze site naar deze gegevensbeschermingsinformatie verwezen.

Wij gebruiken aanbiedingen van derden, bijvoorbeeld om video's of andere inhoud te integreren, om u interessante inhoud te bieden. Deze derden kunnen ook cookies instellen. Cookies van derden (zgn. Third Party Cookies) worden geplaatst door partners die u willen informeren over aanbiedingen die vermoedelijk interessant voor u zijn. Op de websites van derde aanbieders kunt u informatie vinden over het gebruik van cookies. Als u cookies blokkeert, kunnen niet alle inhoud en functionaliteiten aan u beschikbaar worden gesteld. Voor een onbeperkt gebruik dient u opnieuw toestemming te geven en de betreffende blokkades op te heffen.

We hebben voor u hier een overzicht opgesteld over de door ons gebruikte cookies. Neem de volgende algemene informatie over uw technische mogelijkheden om bezwaar te maken en onze aanvullende informatie over speciale toepassingen onder II, lid 3 in acht.    
 

Uw technische mogelijkheden om bezwaar te maken

Onafhankelijk van de ingestelde duur kunt u cookies in uw browser handmatig wissen. In veel browserinstellingen is het accepteren van cookies vooraf zonder beperkingen ingesteld. U kunt in de beveiligingsinstellingen van uw browser tijdelijk en opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar toestaan of verbieden. Naast de browserinstellingen die de automatische instelling van cookies over het algemeen uitschakelen, kunt u cookies ook deactiveren door uw browser zodanig in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door een bepaald domein, bijvoorbeeld "googleadservices.com". Deze instelling voorkomt dan de uitvoering van de betreffende diensten die cookies instellen vanuit dit domein.

Veel webdiensten maken gebruik van opt-out-cookies. Aan het door u in te stellen cookie (hierna "blokkeringscookie" genoemd) herkent een webanalysedienst bijvoorbeeld dat u niet wilt dat er gegevens worden verzameld. De mogelijkheden om een blokkeringscookie in te stellen, hebben we bij de door ons gebruikte webdiensten onder lid 3 afzonderlijk vermeld. Als u de optie in uw browser gebruikt om alle cookies te verwijderen, vergeet dan niet dat u evt. de juiste instellingen opnieuw moet uitvoeren resp. de blokkeringscookies opnieuw moet instellen!

Google staat bijv. overeenkomstige instellingen toe onder https://myaccount.google.com/intro. De mogelijkheden voor tal van andere netwerken om advertentie-instellingen te maken, kunt u lezen op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. U kunt ook informatie vinden op http://optout.aboutads.info/ en http://optout.networkadvertising.org over veel reclamemaatregelen en deze deselecteren.

Als u een mobiel apparaat gebruikt, kunt u de instelling "Beperk reclametracking" (iOS) of "Gepersonaliseerde advertenties uitschakelen" (Android) op het apparaat inschakelen met het betreffende besturingssysteem. Dit om te voorkomen dat de Advertentie-ID (een niet-persoonlijk apparaat-ID) wordt gebruikt om op uw interesses gebaseerde reclame aan te bieden.

Als u de optie in uw browser gebruikt om alle cookies te verwijderen of om blokkeringscookies in te stellen, vergeet dan niet dat u evt. de juiste instellingen opnieuw moet uitvoeren resp. de blokkeringscookies opnieuw moet instellen!

Het accepteren van cookies is geen voorwaarden voor een bezoek aan ons online aanbod. Als u geen cookies accepteert of deze uitschakelt, dan is het mogelijk dat bepaalde opties (zoals diensten, aankoopopties, het opslaan van uw winkelmandje en informatie) niet voor u beschikbaar zijn op onze site en dat sommige websites niet correct worden weergegeven.

Als u contracten met ons wenst af te sluiten, dan dient u bepaalde cookies te accepteren. Als u dit niet wilt, dan kan er geen contract worden afgesloten.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de pagina's van het Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.. http://www.meine-cookies.org
 
Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt waarvoor uw toestemming vereist is, dan kunt u uw rechten uitoefenen met behulp van technische middelen die we voor u onder 2, lid 1 "Uw technische mogelijkheden om bezwaar te maken" toegelicht hebben. Informatie over speciale cookies leest u onder 2, lid 3.
Alle trackings actief


Hier vindt u een overzicht van de gebruikte cookies op ons domein:

CategorieBenamingDomainDoelGeldigheidsduurType
Noodzakelijkflippingbook-flash_version_checkedlight11.nlZorgt ervoor dat de Flash-versie die bij de gebruiker is geïnstalleerd compatibel is met de weergavesoftware voor de online catalogus.13 TageHTTP
Noodzakelijkk_sharelight11.nlSessie-informatie voor de winkel-interne systemen.2 maandenHTTP
Noodzakelijklanguagelight11.nlSlaat de taalinstellingen van de gebruiker op in light11.nlsessieHTTP
NoodzakelijkPHPSESSIDlight11.nlIdentifier voor gebruikers om hun verwante verzoeken aan een sessie toe te wijzen.sessieHTTP
Noodzakelijksbuidlight11.nlWinkelwagenreferentie voor winkelinterne systemen2 maandenHTTP
Noodzakelijksidlight11.nlIdentifier voor gebruikers om hun verwante verzoeken aan een sessie toe te wijzen.sessieHTTP
Noodzakelijksid_keylight11.nlIdentifier voor gebruikers om hun verwante verzoeken aan een sessie toe te wijzen.sessieHTTP
Comfortfuncties_uslk_testlight11.nlInterne testvariabele van Userlike.sessieHTTP
Comfortfunctiesuslk_elight11.nlBevat gebruikersinformatie voor de Userlike customer chat widget. Noodzakelijk voor de widget om gebruikers te herkennen.12 maandenHTTP
Comfortfunctiesuslk_in_service_timelight11.nlBevat informatie over de vraag of de gebruikersachtige widget werd gebruikt tijdens de servicetijden.N/AHTML
Comfortfunctiesuslk_slight11.nlBevat informatie over de actuele sessie van de gebruiker. Noodzakelijk voor de Userlike widget.sessieHTTP
Statistiek_dc_gtm_UA-#light11.nlControleert het laden van het Google Analytics script.1 dagHTTP
Statistiek_galight11.nlSlaat een unieke Google Analytics gebruikers-ID op om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen.2 jaarHTTP
Statistiek_galilight11.nlNodig voor een betere registratie van opgeroepen links door Google Analytics.1 dagHTTP
Statistiek_gatlight11.nlBeperkt de frequentie van Google Analytics verzoeken.1 dagHTTP
Statistiek_gidlight11.nlSlaat een unieke Google Analytics gebruikers-ID op om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen.1 dagHTTP
Statistiek_pk_id#light11.nlSlaat een unieke Piwik gebruikers-ID op om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen.12 maandenHTTP
Statistiek_pk_ses#light11.nlPiwik-identifier voor gebruikers om hun verwante verzoeken aan een sessie toe te wijzen.1 dagHTTP
Statistiekcollectgoogle-analytics.comVerzendt informatie over het gebruikte apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics.sessiePixel
Statistieksb_ab_tlight11.nlWijst de gebruiker willekeurig toe aan een gebruikersgroep voor testdoeleinden.36 dagenHTTP
Marketing_gcl_aulight11.nlGebruikt om de efficiëntie van experimentele Google AdSense-reclamefuncties te verhogen.3 maandenHTTP
Marketingads/ga-audiencesgoogle.comGebruikt door Google Ads om gebruikers te identificeren die een bestelling hebben gedaan als gevolg van de re-display van advertenties.sessiePixel
MarketingDIEdoubleclick.netGebruikt door Google DoubleClick om de effectiviteit te meten van gerichte advertenties waarop een gebruiker eerder heeft geklikt.12 maandenHTTP
MarketingNIDgoogle.comGebruikt om de apparaten van terugkerende gebruikers te identificeren.6 maandenHTTP
Marketingr/collectdoubleclick.netVerzendt informatie over het gebruikte apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics via meerdere apparaten en marketingkanalen.sessiePixel
Marketingtest_cookiedoubleclick.netControleert of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP
 
   
 

2.2 Profilering van gebruikersprofielen

De wet kent de vorming van geautomatiseerde gegevensverzamelingen over een persoon onder het begrip profilering. Profilering is volgens artikel 4, lid 4 van de AVG elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;

Wij creëren gepseudonimiseerde - dus van kenmerken van uw persoon gescheiden - gebruikersprofielen van statistische aard, om door middel van evaluatie conclusies te kunnen trekken over interesses in onze content en aanbiedingen en om corresponderende informatie en aanbiedingen te kunnen afstemmen op met gebruikers overeenstemmende interesses. We gebruiken de informatie ook om de gegevensbeveiliging te verbeteren, aanvallen op onze systemen tegen te gaan en evt. rechtshandhavingsinstanties te ondersteunen bij aanvallen op onze systemen of andere criminele activiteiten.

We gebruiken geschikte webanalysetools om het gedrag van gebruikers te analyseren. Nadere informatie kunt u lezen in "Details voor webanalyse en reclame".
 
U kunt ook bezwaar maken tegen profilering en het verdere gebruik van de profielgegevens voor reclamedoeleinden en evt. uw toestemming hiervoor intrekken (zie daarvoor 1, lid 6). Vanwege de aard van de zaak worden regelmatig technische maatregelen getroffen om gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen profilering aan de hand van webanalyses en reclamemaatregelen. Deze maatregelen lichten wij onder 2, lid 3 toe.
 
 

2.3 Details voor webanalyse en reclame

Webanalysetools

Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyse. Dit is een service van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van ons internetaanbod (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan computers van Google in de VS en daar opgeslagen. Het valt niet uit te sluiten dat gegevensverwerking buiten de werkingssfeer van het EU-recht plaatsvindt. Google is toegetreden tot het EU-VS-privacyschild, waarmee Google de naleving van de EU-normen voor gegevensbescherming garandeert. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Voor uw eigen bescherming hebben wij instellingen gemaakt waarbij Google het laatste deel van de IP-adressen verkort van bezoekers van onze website die IP-adressen hebben uit de EU of uit een van de landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Daarnaast hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

Door middel van een identificatie, bijvoorbeeld bij het inloggen op Google-services, kunnen de bovenstaande gegevens ook op verschillende apparaten worden opgeslagen en gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u uw bezoek aan ons kunt starten op een pc en verder kunt gaan op een mobiel apparaat en dat de gegevens van beide apparaten gekoppeld kunnen worden.

Google gebruikt deze informatie om in opdracht van ons uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over websiteactiviteiten voor ons samen te stellen, om doelgroepen met dezelfde interesses te vormen en om aanvullende met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren. Google draagt deze informatie zo nodig ook over aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google brengt uw IP-adres niet in verbinding met andere gegevens van Google. De wissing van de Analyticsgegevens is ingesteld op 50 maanden. Deze tijdspanne is gebaseerd op onze interesse om tijdvergelijkingen te maken met statistische gegevens.

U kunt het installeren van cookies door de bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval soms niet alle functies van deze website en de van ons verlangde services volledig kunt gebruiken.    
 

Uw technische mogelijkheden om bezwaar te maken

Google biedt de functie "demografische kenmerken". Hiermee kunnen compilaties gemaakt worden van paginabezoekers met informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Deze gegevens worden door Google verzameld uit op interesse gebaseerde reclame en bezoekersgegevens van derden. De gegevens worden niet toegewezen aan een specifieke persoon en worden geanonimiseerd.    
 

Uw technische mogelijkheden om bezwaar te maken

Wanneer u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt overgedragen, hebt u de mogelijkheid voor uw browser een "deactiverings-Add-On" te installeren. U kunt deze Add-On hier downloaden downloaden. Onze website, die is geoptimaliseerd voor mobiele browsers, beschikt over een speciale uitschakelmogelijkheid .

Als u geen op interesse gebaseerde reclame wilt ontvangen, dan kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen door naar de pagina https://myaccount.google.com/intro te gaan. U kunt het gebruik van cookies door Google ook uitschakelen door de plug-in te downloaden en te installeren die via de onderstaande link beschikbaar is: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de .

Als alternatief hiervoor of voor browsers op mobiele apparaten kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics via de volgende link. Door het activeren van de link wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst op deze website gegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat deze opt-out-cookie alleen werkt in deze browser en alleen voor dit domein. Zodra u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken: Google Analytics uitschakelen.
 
 

3. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

3.1 Algemene beschermingsmaatregelen

De wet verplicht bedrijven om een adequaat niveau van gegevensbescherming te creëren. Hierbij moeten onder meer het risico voor de gegevens, de waarschijnlijkheid van optreden, de stand van de techniek en de kosten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens en de verwerkingsveiligheid ervan te waarborgen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als u twijfels hebt over de veiligheid tijdens het invoeren van gegevens of als u andere vragen of suggesties hebt, neem dan contact op met onze klantenservice of met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u aan het einde van dit document.

Uw persoonsgegevens worden bij een bestelling en bij uw aanmelding voor een persoonlijke account veilig en gecodeerd verzonden. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Wij beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, beschadiging, toegang, verandering en distributie van uw gegevens door onbevoegde personen. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u uw communicatie met ons hebt beëindigd, in het bijzonder wanneer u een computer samen met anderen gebruikt.
 
 

3.2 Bescherming van uw betalingsgegevens

Bescherming van kaartgegevens

Het betaalformulier waarop onze klanten hun kaartgegevens invoeren, wordt gehost in het beveiligde computercentrum van onze betalingsdienstaanbieder. Dit zorgt er niet alleen voor dat geen enkele medewerker toegang heeft tot uw kaartgegevens, maar ook dat de gegevensbeschermingsnormen van de kaartorganisaties in acht genomen worden.    
 

Beschermde gegevensoverdracht

De TLS-versleutelingsprocedure wordt gebruikt om de gegevens in het betaalformulier (kaartnummer, vervaldatum, controlecijfer, enz.) te versleutelen en door te geven aan onze betalingsdienstaanbieder.    
 

Toegang tot uw kaartnummer

Het kaartnummer wordt uitsluitend als versleutelde tekenreeks opgeslagen bij onze betalingsdienstaanbieders. Het kaartnummer wordt over het algemeen nooit in niet-versleutelde vorm weergegeven of toegankelijk gemaakt. Het kaartnummer wordt uitsluitend ontcijferd binnen het netwerk van internationale kaartorganisaties. Het kaartnummer wordt onder andere gebruikt voor autorisaties, boekingen en creditnota's.    
 

Overige betalingsgegevens

Als u ons uw bankgegevens verstrekt, dan slaan wij deze gegevens uitsluitend versleuteld op onze servers op. Ook uw rekeningnummer of IBAN wordt over het algemeen niet volledig weergegeven. Alleen medewerkers die voor uw betalingen of terugbetalingen zorgen, hebben toegang tot deze gegevens.

Bij betaling met PayPal ontvangen wij geen rekening- of creditcardgegevens. Deze hebt u aan PayPal verstrekt. Wij ontvangen uitsluitend het PayPal e-mailadres. Voor het overige worden de gegevens bij PayPal ingevoerd conform hun veiligheidsvoorschriften.

Bij gebruik van het betalingstype Directe overschrijving, worden uw gegevens via een SSL-versleutelde verbinding overgedragen. Met behulp van uw PIN- en TAN-code autoriseert u de overschrijving, die dan door de bank kan worden uitgevoerd. PIN- en TAN-codes worden niet door ons opgeslagen. Uw rekeninggegevens worden eveneens niet door ons opgeslagen, maar door de aanbieder uit het overschrijvingsformulier direct en versleuteld naar de bank verstuurd.
 
 

3.3 Verklaring inzake gegevensbescherming van onze Factoring Partner Payolution

Als u in de bestelprocedure voor de betalingswijzen "koop op rekening" of "betaling in termijnen" kiest, dan geven wij de betalingsdienstaanbieder Payolution (payolution GmbH, Mittersteig 10/1-2, 1050 Wenen) opdracht voor de afwikkeling. Bekijk hiervoor de verklaring inzake gegevensbescherming van payolution.
 
 

4. Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole en kredietscore

4.1 Interne controle

Als wij leveren voor ontvangst van de betaling (koop op rekening), dan controleren wij op basis van onze gegevens, om onszelf tegen betalingsachterstanden en klanten tegen identiteitsmisbruik te beschermen, hun huidige en eerdere betalingsgedrag en evt. atypisch bestelgedrag (bijv. snelle bestellingen op verschillende klantenaccounts op hetzelfde adres). Wij gebruiken dan uw adresgegevens en geboortedatum voor identificatiedoeleinden. De in aanmerking genomen kredietwaardigheidsgegevens omvatten openstaande betalingen, aanmaningsprocedures, informatie over insolventie, schuldhulpverlening en betalingsuitstelovereenkomsten wegens wanbetaling. Samen met gegevens op het gebied van adres, leeftijd, bestelde producten, bestelwijze en geselecteerde betaalmogelijkheden berekent onze partner payolution GmbH door middel van bestellingsverwerking een statistische kans op wanbetaling op basis van erkende wiskundige en statistische methoden.
 
 

4.2 Identiteits- en kredietinformatie van externe kredietagentschappen

Op basis van de hierboven beschreven belangen voeren wij ook een persoons- en adresvalidatie uit bij de bedrijven vermeld onder IV, lid 4, aan de hand van uw adresgegevens en geboortedatum. Wij ontvangen kredietwaardigheidsinformatie berekend op basis van erkende wiskundige en statistische procedures.

Wij gebruiken de statistische waarschijnlijkheidswaarde die wij ontvangen voor een mogelijk uitblijvende betaling, waarbij ook uw adresgegevens gebruikt worden voor de geautomatiseerde beslissing over de gewenste betalings- en leveringsopties, die wij evt. kunnen beperken. U kunt ons verzoeken om het geautomatiseerde besluit tot afwijzing van de gewenste betaalmethode handmatig te controleren. Ook kunt u uw eigen standpunt naar voren te brengen en uw recht op bezwaar uitoefenen (zie contactgegevens hieronder).

In geval van betalingsproblemen behouden wij ons het recht voor om in het kader van wettelijke vereisten en mogelijkheden gegevens over niet-contractueel gedrag (bijv. wanbetaling) door te geven aan de kredietinstelling en deze of andere bedrijven evt. de opdracht te geven om betalingen te innen. De kredietagentschappen gebruiken de gegevens in gerechtvaardigde gevallen voor kredietinformatie.
 
 

4.3 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor bovengenoemde controles is artikel 6, lid 1, onder b) en f) van de AVG. Uw rechten hieromtrent vindt u hieronder onder V.
 
 

4.4 Gebruikte kredietagentschappen

Wij verkrijgen onze informatie van creditPass, c/o TeleGo GmbH, Mehlbeerenstraße 4, 82024 Taufkirchen, Duitsland.

Dit bedrijf schakelt op zijn beurt de volgende bedrijven in:
 
 • accumio finance service GmbH, Eppelheimer Str. 13 , 69115 Heidelberg, Duitsland;
 • CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, Haus 12, 22763 Hamburg, Duitsland;
 • CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergerstraße 11, 41460 Neuss, Duitsland;
 • D&B Germany, Zippelhaus 3, 20457 Hamburg, Duitsland;
 • Deutsche Post Direkt GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland;
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland;
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland.
 
 

4.5 Gebruik van gegevens door betalingsdienstaanbieders

Betalingsdienstaanbieders bieden u betalingsopties op onze pagina die identiteits- en kredietwaardigheidscontroles uitvoeren op om zichzelf te beschermen tegen wanbetalingen en om klanten te beschermen tegen identiteitsmisbruik.

1. Bij koop op rekening of bij betaling in termijnen wordt uw toestemming voor de bescherming van uw gegevens verkregen tijdens het bestelproces. Hierna volgt een herhaling van deze bepalingen, die slechts ter informatie dienen.

2. Bij het selecteren van een koop op rekening of betaling in termijnen worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) samen met gegevens die nodig zijn voor de verwerking van transacties (artikel, factuurbedrag, rente, betalingstermijnen, vervaldata, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, besteldatum en besteltijd) verzonden aan payolution. payolution heeft een rechtmatig belang bij de gegevens en heeft deze nodig resp. gebruikt deze om risicocontroles uit te voeren.

3. Om de identiteit of de kredietwaardigheid van de klant te controleren, worden inlichtingen ingewonnen bij voor openbaar toegankelijke databanken en kredietagentschappen. Inlichtingen en zo nodig kredietwaardigheidsinformatie kan op basis van wiskundige en statistische procedures, waarbij ook uw adresgegevens gebruikt worden, verkregen worden bij de volgende aanbieders:
 
 • CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wenen, Oostenrijk;
 • CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich, Zwitserland;
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland;
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Duitsland;
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, A-1120 Wenen, Oostenrijk;
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss, Duitsland;
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland;
 • ProfileAddress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, A-1230 Wenen, Oostenrijk;
 • payolution GmbH, Am Euro Platz 2, A-1120 Wenen, Oostenrijk.
payolution geeft uw bankgegevens (in het bijzonder de bankcode en het rekeningnummer) door aan SCHUFA Holding AG om het rekeningnummer te controleren. SCHUFA gebruikt deze gegevens dan om na te gaan of de door u opgegeven bankgegevens plausibel zijn. SCHUFA controleert of de gegevens die voor de controle zijn gebruikt, in uw gegevensbestand zijn opgeslagen en stuurt het resultaat van de controle vervolgens terug naar payolution. Verdere gegevensuitwisseling, zoals de openbaarmaking van kredietwaardigheidsinformatie of een overdracht van afwijkende bankgegevens, alsook de opslag van uw gegevens in de SCHUFA-database, vindt niet plaats in het kader van de controle van het rekeningnummer. Voor verificatiedoeleinden wordt alleen het feit van de controle van bankgegevens bij SCHUFA opgeslagen.

payolution heeft ook het recht om gegevens over mogelijk niet-contractueel gedrag (bijv. onbetwiste openstaande vorderingen) op te slaan, te verwerken, te gebruiken en door te geven aan de bovenvermelde kredietagentschappen.

4. Ondernemingen die financiële steun verlenen, zijn reeds wettelijk verplicht de kredietwaardigheid te controleren overeenkomstig de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek inzake financiële steun tussen ondernemingen en consumenten.

5. Bij koop op rekening of koop of afbetaling worden de gegevens over de aanvang van deze transactie op afbetaling (over uw persoon, aankoopprijs, duur van de transactie op afbetaling, betalingsstartdatum) en de overeengekomen afwikkeling (bijv. vervroegde aflossing, termijnverlenging, uitgevoerde terugbetalingen) aan payolution GmbH doorgegeven. Na overdracht van de koopprijsvordering zal de bank die de vordering accepteert de hiervoor genoemde gegevensoverdrachten uitvoeren. Wij of de bank waaraan de koopprijsvordering is overgedragen, rapporteren ook gegevens die het gevolg zijn van niet-contractuele verwerking (bijv. beëindiging van de transactie op afbetaling, executiemaatregelen) aan payolution GmbH. Deze meldingen mogen volgens de verordeningen inzake gegevensbescherming alleen gedaan worden, als dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van de contractuele partners van payolution GmbH of het publiek in het algemeen te beschermen en als uw belangen hierdoor niet worden geschaad. payolution GmbH slaat de gegevens op om zijn contractuele partners, die transacties op afbetaling en andere krediettransacties aan consumenten verstrekken, informatie te kunnen verstrekken om de kredietwaardigheid van klanten te beoordelen. Adresgegevens kunnen worden doorgegeven aan incassobureaus die contractueel verbonden zijn met payolution GmbH om de debiteur te identificeren. payolution GmbH stelt deze gegevens alleen ter beschikking aan zijn contractuele partners als deze op geloofwaardige wijze een gerechtvaardigd belang bij de overdracht van gegevens aantonen. payolution GmbH geeft alleen objectieve gegevens door zonder de bank te vermelden; subjectieve waardeoordelen en persoonlijke inkomsten en financiële omstandigheden maken geen deel uit van de informatie die door payolution GmbH wordt verstrekt.

6. De toestemming voor de doorgifte van gegevens, die in het kader van het bestelproces is gegeven, kan te allen tijde, ook zonder opgave van redenen, ingetrokken worden. Elke intrekking laat echter de bovenvermelde wettelijke verplichtingen om uw kredietwaardigheid te controleren onverlet. U bent verplicht ons alleen waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.

7. Als u informatie wenst te ontvangen over het verzamelen, gebruiken, verwerken of doorgeven van uw persoonsgegevens of als u deze gegevens wenst in te zien, te rectificeren, te blokkeren of te laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij de payolution:

Functionaris voor gegevensbescherming
datenschutz@payolution.com
payolution GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Wenen, Oostenrijk
DVR (gegevensverwerkingsregister): 4008655
 
 

5. Welke rechten heb ik?

Als betrokkene kunt u bepaalde wettelijke rechten doen gelden.
 
 

5.1 Recht op informatie en toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de AVG hebt u het recht ons om een bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens verwerkt worden. Als wij dergelijke gegevens verwerken, hebt u recht op gratis toegang tot uw opgeslagen gegevens. De informatie omvat gegevens over
 
 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen; alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
Voorts heeft de betrokkene het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht op toegang tot in de passende waarborgen in verband met de doorgifte. Bij vragen over het verzamelen, het verwerken of het gebruiken van de persoonsgegevens, bij een verzoek om informatie of bij een andere uitoefening van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de aan het einde van dit document genoemde contactgegevens.
 
 

5.2 Recht op rectificatie

U hebt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke recht op rectificatie en/of vervollediging indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze rectificatie onverwijld uitvoeren.
 
 

5.3 Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen (zie bijvoorbeeld II, lid 2).

In geval van bezwaar tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing (artikel 21, lid 2 van de AVG) wordt deze verwerking zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bezwaar beëindigd (zie ook I, lid 6 voor nadere bijzonderheden).

Een bezwaar tegen andere verwerking (artikel 21, lid 2 van de AVG) op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG (bijv. identiteits- en kredietwaardigheidscontrole) kan alleen worden gemaakt om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, waarbij dwingende gerechtvaardigde gronden die bescherming verdienen op hun beurt onze verdere verwerking kunnen rechtvaardigen.

Verleende toestemming kan worden ingetrokken (zie contactgegevens hieronder). Hiervoor worden geen speciale kosten in rekening gebracht (behalve transmissiekosten volgens de basistarieven van uw provider).

Bezwaren en intrekking van toestemmingen zijn van kracht voor de toekomst. De rechtmatigheid van gegevensverwerking in het verleden blijft onaangetast.

Uw bezwaar tegen de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole kan betekenen dat wij u in het algemeen slechts beperkte betalingsmogelijkheden kunnen bieden of dat wij kunnen weigeren een contract af te sluiten.
 
 

5.4 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

a) Voorwaarden van de gegevenswissing

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Houd er rekening mee dat het recht op onmiddellijke wissing (artikel 17 van de AVG) ("recht op vergetelheid") alleen bestaat als een van de volgende redenen van toepassing is:
 
 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of u dient een bezwaar in tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden op grond van artikel 21, lid 2 van de AVG.
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

b) Verdere rechten op vergetelheid

Als wij uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en als wij conform artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht om de persoonsgegevens te wissen, dan nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van deze persoonsgegevens te wissen.    
 

c) Voorwaarden van de gegevenswissing

Naast bovenstaande voorwaarden, wijzen wij u erop dat de volgende uitzonderingen een afwijzing van uw verzoek tot gegevenswissing kunnen rechtvaardigen: Het recht op gegevenswissing bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
 
 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 van de AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
 

5.5 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de verwerking te laten beperken indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, of indien u in geval van onrechtmatige verwerking de gegevenswissing weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U hebt ook het recht als we de gegevens niet langer nodig hebben of als u deze persoonsgegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Ten slotte kunt u dit recht doen gelden als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen. Wanneer de verwerking is beperkt, dan worden deze gegevens, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. De mogelijkheid van continue opslag blijft onaangetast. Als de beperking van de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, dan wordt u door ons geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.
 
 

5.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt ook het recht overdraagbaarheid van gegevens die u ons hebt verstrekt en die wij hebben verwerkt op basis van een effectieve toestemming of waarvan de verwerking noodzakelijk was om een effectieve overeenkomst aan te gaan of uit te voeren. Dit dient te gebeuren in een "gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm". U hebt ook het recht om om rechtstreekse doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Dit recht bestaat slechts voor zover de rechten en vrijheden van anderen hierdoor niet worden aangetast.
 
 

5.7 Uitoefening van uw rechten

Als u vragen hebt of als u uw rechten wilt uitoefenen, dan neemt u contact op met onze klantenservice (zie contactgegevens hieronder).

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Laatstgenoemde is verantwoordelijk in geval van klachten. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: datenschutz@light11.de. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.
 
 

6. Welke toestemmingen heb ik gegeven?

Voor het opnemen van contact voor reclamedoeleinden of bepaald gebruik van gegevens hebt u ons mogelijk toestemming gegeven (bijv. voor een nieuwsbrief of diensten in het kader van een klantlogin, etc.). Als u ons toestemming hebt gegeven, is de toestemmingstekst bij ons opgeslagen en deze kan opgevraagd worden. Neem voor inzage contact met ons op via datenschutz@light11.de. Wij sturen u de gewenste informatie dan via e-mail toe.
   
 

light11.de GmbH, Thomas Unger

light11.de GmbH
Bozener Str. 13
D-44229 Dortmund
Duitsland

Directeur: Thomas Unger
Handelsregister: Rechtbank Dortmund
HRB 22504
BTW-nr. DE231749333
WEEE-Reg.-Nr. DE 94743417

Telefoon: +49 (0) 2306-759 58-0
Fax: +49 (0) 2306-759 58-45
E-mail: service@light11.nl

Openingstijden Klantenservice
Ma. t/m Vr. 10:00 - 18:30 u
Za. 10:00 - 16:00 u

www.light11.nl    

Ook deze informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens valt onder intellectueel eigendom dat auteursrechtelijk is beschermd. Gebruik door derden – ook in de vorm van uittreksels – voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Overtredingen hiervan worden aangeklaagd. WIENKE & BECKER stelt zich tegenover derden niet aansprakelijk voor de volledigheid en de actualiteit van de bovenstaande informatie.

© 2018 WIENKE & BECKER – KÖLN Advocaten
http://www.kanzlei-wbk.de/

 

top